Even voorstellen?
Pédèr b.v. biedt interim management en advies diensten. Onze aanpak kenschetst zich door resultaatgerichtheid en pragmatisme. Een no nonsens aanpak met werkbare oplossingen staan voorop. Vanuit ruim 45 jaar ervaring op het gebied van management en advies bieden we het volgende scala aan ondersteuning:

Interim management
U zoekt wellicht tijdelijk extra hulp of begeleiding in een overgangsfase of om een project, verandering, uitbreiding of fusie in gang te zetten.
Hiertoe kunnen een bestaande functie of taakomschrijving en bedrijfsplannen vaak voldoende zijn om de opdracht van de interim manager te definiëren.

Advisering
Ieder bedrijf en elk probleem is natuurlijk anders. De aanpak begint meestal bij een eerste gesprek om de gebieden, problemen en prioriteiten in kaart te brengen. Een korte analyse is daarna veelal de manier om de opdracht te definiëren, de benodigde tijd in te schatten en daarvoor offerte te maken.

Diensten
Misschien heeft u behoefte aan meerdere disciplines of is de inzet van een team nodig. Vanuit ons eigen netwerk van adviseurs en deskundigen is dan een team samen te stellen die elkaar aanvullen en het geheel kunnen aanpakken en oplossen.
Natuurlijk veranderen uw wensen en eisen in de toekomst of moet u inspelen op actuele gebeurtenissen. Hiertoe kunt u regelmatig analyses of aanpassingen door Pédèr b.v. laten uitvoeren.

Visie? Missie? Strategie? Coaching? >>> Pédèr kan u helpen!