Enertel nv   Advies en opzet van de Code voor informatiebeveiliging (BS 7799-1) incl. procedures.
Golden Green Hotels  Diverse aspecten o.a. organisatie, personeel en website.
Waardzicht projecten  Advies, diverse contracten en procedures.
EDI-Alliance  Interim management, advies en klant training.
FlorElite Chrysanths  Interim management, advies en organisatie advies, HRM aspecten.
Vodafone  Training nieuwe facturatie methodieken.
Kantoren maatschap  Voorzitter van het bestuur.
AVSC Audio Visuals  Opzet/coaching verkoop in Nederland.
Stichting EersteLijnszorg Zaanstreek Waterland  Opzet keten-DBC voor diabetes.
Stichting EersteLijnszorg Zaanstreek Waterland  Bestuursvoorzitter SEZ keten-DBC voor diabetes.
ZBC Castricum  Advies Zelfstandig Behandel Centrum (echo's, bloedafnamepunt, scans etc.)
Netwerkzorg COPD Waterland  Opzet ketenzorg en contractering voor COPD en Astma in Waterland.
Zorggroep Katwijk  Adviseur, opzet koptarief voor hartfalen, diabetes, COPD en CVRM.
STERK | Zorggroep Leiden Noord | Zorggroep Voorschoten | Zorggroep Manus  Adviseur, opzet ketenzorgtarief (koptarief) voor diabetes.
Zorggroep Katwijk  Directeur.
Caliber  Invoering AVG bij ROHWN en diverse huisartspraktijken.
NZLO  Opzet netwerkorganisatie, ddvisering ICT, verwijzing huisarts specialist, HASP 2.0, OPEN subsidie.
SALT en SMSZ  Advisering ketenzorg, algemeen organisatie advies, opzet ZBC dermatologie.
Website opzet en design  diversen: kunstwebsite/tandarts/adviesbureau/zorgorganisatie/VvE/welzijnsfonds/feestcomite etc
Bestuurder VvE
Commissaris